Overlijden Ward Ivens (1930-2016)

Met diepe droefheid, maar met veel dank voor zijn levenswerk, melden wij u het onverwachts overlijden van Ward Ivens (1930-2016), stichter en bezieler van de Ivens groep. With deep sadness, but grateful for his life’s work, we announce the sudden death of Ward Ivens (1930-2016), founder and driving force of the Ivens group. Avec une…