Bouwen op kwaliteit

Ivens Civil Contracting is binnen de IVENS groep uitgegroeid tot een polyvalent, civieltechnisch bedrijf dat zich richt op zowel private als industriële omgevingen. Onze vele referenties van vooraanstaande bedrijven bevestigen onze expertise en dit voornamelijk in de petrochemie, de chemie en daarmee aanverwante industrieën.

De relatie tussen Ivens Civil Contracting (ICC) en onze klanten is er één van wederzijds vertrouwen en respect. Daardoor ontstonden reeds een heleboel succesvolle samenwerkingsverbanden. Die samenwerkingen zijn gebouwd op stevige fundamenten: een doorgedreven veiligheids- en kwaliteitsbeleid.

Ivens Civil Contracting draagt veiligheid en kwaliteit  hoog in het vaandel.  Daarom wordt er continue geïnvesteerd in een verdere uitbouw van de professionele engineeringsafdeling, vakbekwaam personeel  en de uitbreiding van het machinepark. Ivens Civil Contracting streeft steeds naar een snelle, efficiënte en servicegerichte uitvoering van al uw  projecten.

 

ONZE STERKE PUNTEN

  • Ontwerp, aanleg en onderhoud van tankparken, tankfundaties en industriële civieltechnische installaties

ICC investeert continue in een modern machinepark om te kunnen beantwoorden aan de eisen van de klant voor het efficiënt uitvoeren van alle werkzaamheden in eigen beheer. Al deze werken worden volgens de regels van de kunst uitgevoerd.

  •  Renovatiewerken

Op vlak van renovatiewerken heeft ICC een zeer brede ervaring en expertise in huis. Hierdoor kunnen we steeds een projectspecifieke aanpak garanderen. En vinden we, steeds in overleg met de eindklant altijd een geschikte en werkbare oplossing

  • Vloeistofdichte constructies en epoxytechnieken

Om steeds te kunnen voldoen aan de strenger wordende milieuwetgeving, wordt er gebruik gemaakt van moderne materialen en technieken om waterdichte oplossingen aan te reiken. Om te voorkomen dat er schadelijke stoffen in het milieu terecht komen, wordt erop toegezien dat de uitvoering ervan aan de strengste eisen voldoet.

  • Funderingstechnieken en betonwerken

Deze technieken behoren tot onze kernactiviteiten. Van eenvoudige tot de meest complexe constructies, de klant krijgt steeds advies op maat, met een kwaliteitsvolle en lange termijn oplossing als resultaat. Wij ondersteunen uw projecten graag op alle civieltechnische vlakken: paalfunderingen, vloerplaten, wanden, ondersteuning van leidingen, tank- en torenkraanfundaties, culverts, tankterpen, pompenplaten, verladingsinstallaties… En dit in nieuwbouw, maar ook bij uitbreiding, renovatie, revamp,…

  • Rioleringswerken

Deze specifieke problematiek vraagt om een aangepaste aanpak. ICC heeft hierin een ruime ervaring en stelt die graag ten dienste van uw actuele problematiek, dit wat betreft plaatsen van: rioleringsbuizen en –putten, vetafscheiders, valven, straatkolken, … .

  • Turn-key projecten

Deze projecten worden van engineering tot finale afwerking voor onze rekening genomen. ICC is het rechtstreeks aanspreekpunt en staat de klant bij voor het realiseren van de investeringen. Bijvoorbeeld: de aanleg van complete tankparken, gebouwen, loodsen, laadstations,… .

 

De geïntegreerde samenwerking binnen de IVENS groep garandeert hier ook een optimale afstemming van de diverse disciplines en garandeert u een snelle en kostefficiënte realisatie van uw projecten.

 

Communicatie, coördinatie en flexibiliteit zijn van groot belang in ons vakgebied. Om beter in te spelen op de uiteenlopende noden, onderhouden wij een persoonlijk contact met onze klanten. Onze specialisten staan de klanten bij en ze begeleiden en realiseren de geplande investeringen tot in de puntjes.

De geschiedenis en de manier van werken binnen de petrochemie en chemie kent voor ons geen geheimen meer. Dankzij een directe en persoonlijke aanpak, steeds in nauwe overleg met de klant, wordt er gezocht naar de meest gepaste en best haalbare oplossing.