• Aanlevering opslagtank voor verder vervoer over het water