Responsible Care Award

Ivens heeft de responsible care award gekregen voor hun inzet om de tankbouw methodiek aan te passen aan het binnen ExxonMobil nieuw ingevoerde Loss Prevention System en de daarin van kracht zijnde Life Saving Rules. Deze aanpassingen ge├»nitieerd door een multidisciplinair team van ExxonMobil en Ivens, waarbij beide partijen hun zeer ruime ervaring onuitputtelijk hebben…